Zoek in 355 Vacatures voor financiële specialisten

Financial Auditor Douane - Belastingdienst

Locatie: Rotterdam
Salaris: € 4214 - € 6227 per maand
Dienstverband: Full-time

Een uitdagende en verantwoordelijke baan? Reken maar! Als financial auditor zie je erop toe dat de ontvangsten voor de grote geldstroom tijdig, juist en volledig zijn. Je ziet toe op de kwaliteit van deze processen. Risicomanagement en naleving van interne en externe regelgeving staan hierbij centraal.

Dit doe je bij de Douane

Je komt te werken binnen de afdeling Risk & Compliance (R&C) als onderdeel van de directie Finance & Control. De afdeling Risk & Compliance (R&C) is beleidsbepalend en kaderstellend met betrekking tot de (structuur en methodiek van) beheersing van risico’s van de Douane. Verder toetst de afdeling Risk & Compliance onafhankelijk en objectief om zekerheid te verkrijgen over de ingestelde controle- en risicobeheersing in de procesuitvoering van aangifte, inning en afdrachten van alle ‘grote’ geldstromen. Vanwege de relatief recente verzelfstandiging van de Douane zijn veel taken van de directie Finance & Control nog volop in ontwikkeling. Kortom genoeg om over na te denken en te adviseren.

Als financial auditor voor de grote geldstroom zie je erop toe dat de ontvangsten tijdig juist en volledig zijn en onderhoud je hierover contact met collega’s binnen de Douane en met collega’s van het Ministerie van Financiën. Binnen de Douane zijn verschillende ketens verantwoordelijk voor een juiste en volledige ontvangst van deze Accijnzen en Douanerechten. Je ziet toe op de kwaliteit van de processen en dat ze in de keten zijn geborgd. Je (onder)houdt het zicht op de ontwikkeling van de ontvangsten, zoekt naar verklaringen voor mee- en tegenvallers en bewaakt de hiervoor opgestelde begroting. Je draagt bij aan de ontwikkeling van managementinformatie om je rol goed te kunnen vervullen. Gedurende het jaar beoordeel je het verloop en de ouderdom van de uitstaande vorderingen en toets je de daaronder liggende processen van de 1e lijn. De Douane heeft meerdere (innings)administraties. Je ziet erop toe dat wordt vastgesteld dat die administraties op elkaar aansluiten. Verder beoordeel je maandelijks de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de afdrachten aan de EU. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de interne en externe toezichthouders (waaronder Auditdienst Rijk, Algemene Rekenkamer, DG Budget (Europese Unie) en Europese Rekenkamer).

De heffing van douanerechten en accijnzen volgen een grotendeels vergelijkbaar proces van aangifte en inning, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende applicaties. De eerstelijnsfunctie, vertegenwoordigd door de operatie, draagt zorg voor de procesuitvoering van aangiftebehandeling tot en met inning, inclusief de ondersteunende functie om dit mogelijk te maken en de beheersing van bijbehorende risico’s. De onafhankelijke en objectieve toetsing om zekerheid te verkrijgen over de ingestelde controle- en risicobeheersing, wordt ingericht en gemonitord binnen de tweedelijnsfunctie van de directie F&C.

Een bijzondere baan, omdat...

 • je een onafhankelijke positie hebt die je goed kunt combineren met een adviserende rol, waarbij je oog hebt voor verschillende, soms tegenstrijdige belangen.
 • je een bijdrage kunt leveren aan de besluitvorming door helder, integraal en kort weer te geven wat de consequenties zijn.
 • je intuïtief te werk kunt gaan en je analytische vermogen op hoofdlijnen inzet: je ziet verbanden en bent in staat snel door te dringen tot de kern.
 • je in een professionele omgeving werkt waar jij je kunt ontwikkelen en doorgroeien.
 • je snel in actie kunt komen en veel kunt samenwerken. Hierbij houd je zowel het organisatiebelang als de relatie voor ogen en blijf je toegankelijk.

“Ik richt me op het toezicht van de volledigheid en juistheid van de grote geldstroom. Samen met collega’s binnen de organisatie zoek ik naar verklaringen voor mee- en tegenvallers en bewaak de begroting. Die samenwerking en afwisseling in werkzaamheden, dat geeft me energie.”

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in de richting van (bedrijfs)economie, Registercontroller (RC).
 • Je hebt minimaal 5 jaar soortgelijke ervaring.
 • Je hebt affiniteit met cijfers, grote databestanden en Excel en een stevige drive om jezelf de complexe materie van de Douane snel eigen te maken, deze te vertalen in sturingsvraagstukken en de implementatie ervan ter hand te nemen.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Jouw competenties

 • samenwerken
 • doorzettingsvermogen
 • resultaatgericht
 • omgevingssensitiviteit
 • flexibel

De afdeling - Douane

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

De organisatie - Directoraat-generaal Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op dinsdag 13 juni en woensdag 14 juni vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De voorkeur gaat uit naar hybride werken, dus vanuit huis en twee dagen per week op kantoor in Rotterdam, aan de Laan op Zuid.

De Douane zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Locatie: Rotterdam

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Financial Auditor Douane bij Belastingdienst in Rotterdam inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op

24 mei 2023
Direct Solliciteren

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature