Zoek in 343 Vacatures voor financiële specialisten

Werken als financieel specialist

Financiële professionals zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen, analyseren en rapporteren van financiële informatie en de beoordeling van de financiële processen en stromen.

Expertbibliotheek

Wat doet een Controller?

Control is het vakgebied van mensen die binnen een organisatie verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, ordenen, analyseren en rapporteren van (financiële) informatie. Binnen dit vakgebied houdt de controller zich bezig met:

  • toezicht houden op en soms leiding geven aan de financiële administratie, of een financiële of bedrijfseconomische afdeling;
  • financiële informatie en adviezen aan directie en management en bereidt met hen het financiële beleid voor;
  • zorgdragen voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages, investeringsanalyse, interne kostenverrekeningen, balansen, winst-en-verliesrekeningen, begrotingen/budgettering de jaarrekening en meerjarenplanningen;
  • ontwerpen, verbeteren en beheren van management informatiesystemen, administratieve systemen, werkwijzen en procedures;
  • bewaken van de financiële positie en resultaten van het bedrijf.

Wat doet een Accountant?

De Accountant stelt vast of de jaarrekening van een organisatie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, en geeft zijn oordeel daarover weer in een accountantsverklaring. Naast de controleverklaring met een eindoordeel, kan de accountant allerlei bevindingen die naar voren zijn gekomen bij zijn onderzoek rapporteren aan de leiding van de organisatie in de vorm van een accountantsverslag of een management letter. Behalve jaarrekeningen controleert een accountant ook andere (financiële) rapportages waarin verantwoording over iets wordt afgelegd, bijvoorbeeld een milieuverslag of een subsidieafrekening.

Wat doet een Auditor?

Een auditor geeft aanvullende zekerheid aan bestuur en management van een organisatie over de mate waarin de bedrijfsvoering wordt beheerst en over de toereikendheid van de risicobeheersingsystemen, inclusief de daarbij behorende rapportages, en de daarbij behorende advisering. Een financiële auditor is veelal opgeleid als accountant.

Beroepsorganisaties voor financieel specialisten

Beroepsorganisaties spelen een belangrijke rol bij de opleiding tot en permanente bijscholing van finance professionals. Ook bevorderen zij de kwaliteit van de werkzaamheden door hier standaarden voor op te stellen.


NBANBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met de registratie van alle ruim 20.000 accountants in Nederland (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten) en met het bevorderen van een goede beroepsuitoefening.

De NBA behartigt de belangen van haar leden, biedt verschillende vormen van ledenservice, is verantwoordelijk voor de regelgeving en is de spreekbuis van het beroep.

De NBA helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst. De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland.

(Bron: www.nba.nl)

VRCVRC

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) verenigt afgestudeerden van de diverse post master opleidingen tot Registercontroller (RC). Vereniging van Registercontrollers (VRC) wil een verantwoorde beroepsuitoefening bevorderen. En alles doen wat de ontwikkeling van het beroep controller bevordert. De VRC stimuleert kennisoverdracht, zowel ten dienste van de aangesloten leden, als van de toeleverende opleidingen. Onder andere door het onderhouden van contacten met erkende opleidingen en het uitwisselen van informatie over theorie en praktijk. En door het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen met gemeenschappelijke belangen. De VRC werkt met de NBA (de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) actief samen in NBA-VRC. De activiteiten die binnen NBA-VRC worden georganiseerd, maken daarmee onderdeel uit van het totale aanbod van activiteiten van de VRC aan haar leden.

(Bron: www.vrc.nl)

Vakinformatie voor financiële professionals

ExpertBibliotheekExpertbibliotheek

Rapporten met kennis en expertise in de financiële sector
Geen kosten, direct te lezen zonder in te loggen (initiatief van CareerGuide)

www.expertbibliotheek.nl


ExpertTubeExpertTube

Video's over kennis en expertise in de financiële sector
Geen kosten, direct te zien zonder in te loggen (initiatief van CareerGuide)

www.experttube.nl